IKP Group startade verksamhet i Sverige

Roger Snell ansvarar för verksamheten i Sverige. Han har verkat inom service och underhåll under mer än 25 år i Norden.