Service- och underhållstjänsterna överförs till IKP Service

Iin Konepaja Ab har i sin affärside bland annat följande principer inskrivna: flexibilitet, snabbhet, kvalitetsvärde samt personalens attityd. För att ännu bättre kunna utöva dessa principer har vi beslutat via företagsöverlåtelse överföra service- och underhållstjänsterna från och med 1.1.2015 till dotterbolaget IKP Service Ab som till 100 procent ägs av Iin Konepaja Ab.

Arbetstagarna som ansvarat för underhålls- och service uppgifterna i Ii Konepaja Ab övergår i IKP Service Ab tjänst som gamla anställda. Med arrangemanget strävar vi till att enligt vår affärside vässa vår underhålls- och service verksamhet samt personalpolitik och härmed kunna betjäna våra kunder mer flexibelt och effektivt.

IKP Service Ab kontaktpersoner:

Jarmo Kärki
tel. +358 44 587 5883
jarmo.karki@ikp.fi

Pentti Aula
tel. +358 400 681 874
pentti.aula@ikp.fi