AKTUELLT2017-06-08T12:35:38+03:00

AKTUELLT

IKP GROUP OY – KONKURRENSKRAFTIG LEVERANTÖR FÖR INDUSTRIN

1001, 2020

Regionchef för Sverige

Regionchef för Sverige IKP Services Oy som ägs av Iin Konepaja Oy, erbjuder installations- och underhållstjänster inom industrin. Bolagen hör till koncernen SMV Oy. Iin Konepaja Oy, som grundades 1980, är en leverantör [...]