Regionchef för Sverige

Regionchef för Sverige IKP Services Oy som ägs av Iin Konepaja Oy, erbjuder installations- och underhållstjänster inom industrin. Bolagen hör till koncernen SMV Oy. Iin Konepaja Oy, som grundades 1980, är en leverantör inom maskin- och metallbranschen i fi nska Ii, som ligger cirka 10 mil från Haparanda. Bolagen gör tätt samarbete genom [...]