IKP har stor roll i byggprojektet för bioproduktfabriken i Äänekoski

IKP

Metsä Fibre, som ingår i Metsä Group, bygger en ny bioproduktfabrik i Äänekoski i Mellersta Finland. Genom sitt värde på 1,2 miljarder euro är fabriken den största investeringen någonsin i den finska skogsindustrins historia. Fabriken ger en sysselsättningseffekt på över 2 500 arbetstillfällen i hela värdekedjan i Finland, och totalt skapas 1 500 nya arbetstillfällen.

För IKP har byggprojektet en avsevärd sysselsättande effekt. Till projektet har IKP:s mekaniska verkstad levererat stora processtekniska anläggningar som kräver extrem mätnoggrannhet. Till dessa hör bland annat cirka 900 ton tunga avbarkning och en stor flissilo.

För IKP Group Oy:s installations- och underhållsföretag IKP Service Oy är bygget ett minst cirka ettårigt projekt i flera olika funktioner. Den största av dem är en cirka 2 000 ton tung mesaugn inklusive tillhörande utrustning.

IKP valdes till leverantör eftersom uppdragsgivaren lade stor vikt vid leveranssäkerhet och därför självklart ville förlita sig på en inhemsk och erfaren samarbetspartner.

Världens första bioproduktfabrik av den nya generationen
Fabriken producerar utöver högklassig massa även andra bioprodukter, till exempel tallolja, terpentin, biokompositer, biogas, produktgas och svavelsyra. Eventuella nya produkter som kan fås från sidoströmmarna av produktionen är textilfibrer och ligninprodukter. Fabriken har från första början planerats med tanke på ett brett och mångsidigt produktsortiment, som framställs genom ett unikt bioekonomiskt ekosystem av företag.

Bioproduktfabrikens produktionskapacitet är 1,3 miljoner ton massa om året. Bioproduktfabriken driftsätts under tredje kvartalet 2017.

Mer information:
Pentti Aula
VD
IKP Group Oy
tel. +358 400 681 874
pentti.aula@ikp.fi