Jari Kaarlejärvi började som underhållschef på IKP Service AB i Oktober 2018. Jari är maskiningejör och har verkat inom underhåll i över 20 år i Europa.