Regionchef för Sverige

IKP Services Oy som ägs av Iin Konepaja Oy, erbjuder installations- och underhållstjänster inom industrin. Bolagen hör till koncernen SMV Oy.

Iin Konepaja Oy, som grundades 1980, är en leverantör inom maskin- och metallbranschen i fi nska Ii, som ligger cirka 10 mil från Haparanda.

Bolagen gör tätt samarbete genom att betjäna kunder i fl era industribranscher i hela världen. Till våra huvudsakliga produkter hör tillverkning och installation av tjocka plåtprodukter till pappers- och trämassa-, stål-, gruv- och fartygsbyggindustri.

Vår nuvarande regionchef övergår till andra uppgifter och därför söker vi en person till denna uppgift i Haparanda-
Kalix området.

Regionchef för Sverige

Regionchefen ansvarar för försäljning och projektverksamhet i Sverige samt verkar som installationsövervakare och arbetsledare för installationsteam i olika projekt. Samarbetet med arbetsplaneringen och arbetsledningen för Iin konepaja är tätt. Regionchefen ansvarar även för verksamheten och rekryteringar vid
verksamhetsstället i Haparanda samt som chef för installatörer som rekryterats i Sverige.

Uppgiften förutsätter en teknisk utbildning samt fl ytande språkkunskaper i svenska och fi nska samt minst tillfredställande kunskaper i engelska språket. Erfarenhet inom industri eller av industriprojekt är meriterande.

För mer information om tjänsten kontakta
Tapio Frantti
Tel. +358 40 583 78 78.
Skicka din ansökan med löneanspråk
senast 27 januari till tapio.frantti@ikp.fi